Milostná setkání

Výstava

Obrazy Naděždy Čichovské inspirované tématem křesťanské modlitby.

První ročník výtvarné výstavy v zámecké kapli.

Pořadatel: Národní památkový ústav - správa Státního zámku Vranov nad Dyjí.

Místo - zámecká kaple

Otevřeno - jako součást oficiální prohlídky kaple s odborným výkladem - od 18. června do 30. září 2010, a to v červenci a srpnu denně kromě pondělí a dnů po státních svátcích a dále v září o víkendech, vždy od 9 do 16 hodin. Výstavu je možno shlédnout i mimo uvedenou dobu, pokud je zámek podle návštěvního řádu zpřístupněn veřejnosti, ale pouze tehdy, umožní-li to provozní podmínky památkového objektu.


:: Více o památce

:: více o akcích na zpřístupněných památkách

www.zamekvranov.cz

Termíny