Přemyslovské Křivoklátsko

Výstava

Výstava k připomenutí 900. výročí první listinné zmínky o hradu Křivoklát.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na výstavním webu:

http://www.npu.cz/html/premyslovske-krivoklatsko/

Termíny