Průzkum a dokumentace historických staveb – metody, výstupy, postavení v organizačních strukturách a ve společnosti

Volný čas

Mezinárodní workshop konaný na Křivoklátu.

Akce

 • mezinárodní workshop
  Průzkum a dokumentace historických staveb
  – metody, výstupy, postavení v organizačních strukturách a ve společnosti

Termín

 • 23.-24.9.2010

Místo konání

 • Státní hrad Křivoklát

Pořadatel

 • NPÚ-ÚOP středních Čech v Praze

Informace pořadatele (údaje budou aktualizovány)

Základní tématické okruhy:

 • druhy a podoba charakteristických výstupů, přehled metod
 • oficiální zakotvení průzkumů a dokumentace historických staveb (provádějící státní instituce a jiné subjekty), způsob organizování
 • jak četné a systematické je uplatňování této činnosti (zejména: provádí se spíš plošně za cenu menší podrobnosti výstupů, nebo převládají precizně provedené práce, ale plošný záběr uniká)
 • systém financování
 • jaké jsou přednosti a zápory současného stavu
 • předpoklady (prognóza) dalšího vývoje – zhodnotit organizační a kvalitativní stránky, postoj státu atd., o co je třeba usilovat (zejm. po odborné a legislativní stránce)
 • jak tuto činnost vnímá veřejnost, zda ji podporuje (zejména vlastníci zkoumaných objektů, povinnost umožnit průzkum atp.)
 • propagace průzkumové a dokumentační činnosti

 

Termíny