Hrad Křivoklát a zeměpanský hvozd

Volný čas

Mezinárodní kolokvium konané na Křivoklátu.

Akce

  • mezinárodní kolokvium
    Hrad Křivoklát a zeměpanský hvozd

Termín

  • 20.-22.9.2010

Místo konání

  • Státní hrad Křivoklát

Pořadatel

  • NPÚ-ÚOP středních Čech v Praze

Informace pořadatele (údaje budou aktualizovány)

Základní tématické okruhy:

  • stavební vývoj hradu Křivoklátu a dalších vybraných památek v regionu
  • další aktuální výsledky bádání o Křivoklátu (umělecké řemeslo, mobiliární sbírky, archeologie atp.)
  • zeměpanské hvozdy v ČR a dalších zemích, jejich historie, souvislosti, osídlení atp.
  • křivoklátský zeměpanský hvozd, jeho vývoj, správa, funkce, specifika
Termíny