Dělnické a hornické kolonie – bydlení v průmyslových aglomeracích

Volný čas

Odborný seminář s mezinárodní účastí.

Akce

  • odborný seminář s mezinárodní účastí
    Dělnické a hornické kolonie – bydlení v průmyslových aglomeracích

Termín

  • 31.8.-1.9.2010

Místo konání

  • Ostrava – Michálkovice, Důl Michal

Pořadatel

  • NPÚ-ÚOP v Ostravě

Informace pořadatele

  • O přípravách akce informuje předběžná tisková zpráva (24.5.2010)

 

Termíny