Soubor lidových staveb Vysočina nabízí speciální program pro rodiny s dětmi

Volný čas, Hudba

Soubor lidových staveb Vysočina, především expoziční celek Veselý Kopec, se stává čím dál tím více místem, které rády navštěvují rodiny s dětmi. Právě pro ně je na letní měsíce červen až srpen připravena zajímavá nabídka.

SLS Vysočina - Veselý kopec | Zpřístupněné památky NPÚ | Zpráva ke stažení:  .pdf
V červnu až srpnu bude Veselý Kopec patřit dětem a jejich rodičům, tedy rodinám, které si chtějí společně hrát a prožít příjemné chvíle v zajímavém prostředí expozice lidového stavitelství v přírodě. Takové rodiny budou mít možnost získat v pokladně jakýsi herní plán, podle něhož budou samostatně procházet mezi roubenými chaloupkami, hledat odpovědi na otázky, které je dovedou k rozluštění tajenky a získání malé odměny. Tyto objevné výpravy mohou děti se svými rodiči podnikat kterýkoliv den od úterý do neděle v rámci běžné otevírací doby. O vybraných víkendech budou mít navíc možnost sledovat při práci různé řemeslníky, dozvědět se od nich mnoho zajímavého, něco si vyzkoušet a odnést domů. 

Program ukázek:

 • 5. a 6. června – Malování dřevěných hraček s panem Zdeňkem Bukáčkem z Krouny
 • 12. června – Textilní techniky se studentkami Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
 • 13. června – Povídání o včelách, výroba voskových dekorací, ochutnávka včelích produktů s Medovinkou, s.r.o., Hlinsko
 • 19. a 20. června - Textilní techniky se studentkami Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
 • 27. června - Povídání o včelách, výroba voskových dekorací, ochutnávka včelích produktů s Medovinkou, s.r.o., Hlinsko
 • 11. července - Povídání o včelách, výroba voskových dekorací, ochutnávka včelích produktů s Medovinkou, s.r.o., Hlinsko
 • 25. července - Povídání o včelách, výroba voskových dekorací, ochutnávka včelích produktů s Medovinkou, s.r.o., Hlinsko
 • 31. července a 1. srpna - Malování dřevěných hraček s panem Zdeňkem Bukáčkem z Krouny
 • 8. srpna - Povídání o včelách, výroba voskových dekorací, ochutnávka včelích produktů s Medovinkou, s.r.o., Hlinsko
 • 14. a 15. srpna - Malování dřevěných hraček s panem Zdeňkem Bukáčkem z Krouny
 • 22. srpna - Povídání o včelách, výroba voskových dekorací, ochutnávka včelích produktů s Medovinkou, s.r.o., Hlinsko

Též  na webových stránkách www.vesely-kopec.eu

Kontakty:

PhDr. Ilona Vojancová, NPÚ ÚOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb VYSOČINA, 469 326 415, sls.vysocina@pardubice.npu.cz

Termíny