Michal Hromek - koncert v Rytířském sále

Hudba

Koncert keltské a ostrovní hudby.

Termíny