Sochařské sympozium

Výstava, Volný čas

V areálu objektu budou vytvářeny několika sochaři sochy, které pak najdou umístění ve městě a vítězná zůstává v areálu. Pořadatel Město Most.

Termíny