Slavnostní otevření studijního depozitáře mobiliárních fondů v Plasích

Výstava

Tisková zpráva a fotogalerie.

Studijní depozitář mobiliárních fondů v klášteře Plasy byl slavnostně otevřen odborné veřejnosti.

Prostory nově rekonstruovaného Studijního depozitáře mobiliárních fondů v konventní budově bývalého kláštera v Plasích zažily v úterý 29. června 2010 nápor významných hostí. Pozvání na slavnostní otevření přijali: mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Norského království v České republice pan Jens Eikaas, generální ředitelka Národního památkového ústavu paní Ing. arch. Naděžda Goryczková či radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje pan Václav Koubík. Výčet dalších významných hostí ať z Ministerstva kultury nebo Plzeňského kraje a rozličných institucí by vydal na malou pamětní knihu.

To vše poukazuje na význam celé události i na jedinečnost právě dokončeného projektu Studijních depozitářů hradů a zámků Plzeňského a Karlovarského kraje, jehož cílem je zpřístupnění jinak v depozitářích uzavřených historických předmětů či souborů nábytku, obrazů, textilií i dalších předmětů  prozatím alespoň odborné veřejnosti.

Slavnostní otevření prostor studijního depozitáře se odehrálo krátce po 13. hodině, kdy zazněly proslovy zástupců Norského království, Národního památkového ústavu  a Ministerstva kultury. Poté norský velvyslanec pan Jens Eikaas provedl slavnostní řez papírovou kulisou se symbolickou kresbou dveří a zpřístupnil tak oficiálně obnovené prostory studijního depozitáře. Část hostů poskytla rozhovory přítomným zástupcům médi.  Přítomní hosté pak v několika etapách absolvovali prohlídku prostor studijního depozitáře pod vedením zkušených průvodců.

Celý projekt Studijního depozitáře mobiliárních fondů byl rozdělen na dvě etapy a byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP (Evropského hospodářského prostoru).

Studijní depozitáře mobiliárních fondů v klášteře Plasy a na zámku Kynžvart tak byly slavnostně otevřeny odborné veřejnosti, která tím rovněž získala možnost poprvé nahlédnout do dalších obnovených prostor obou významných památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu -  kláštera v Plasích a  zámku Kynžvart. Celý projekt se připravoval již od roku 2006. Jeho cílem bylo především vytvořit kvalitní podmínky pro mobiliární fondy, které z různých důvodů nebylo možné využít v interiérových instalacích veřejnosti zpřístupněných hradů a zámků. Dalším mottem nového projektu  bylo zpřístupnění těchto mobiliárních fondů, které jsou také kulturními památkami, odborné veřejnosti. Proto jsou součástí nových provozů také studovny. Stavební úpravy započaly koncem roku 2008. Historické prostory, v nichž jsou umístěny oba studijní depozitáře, jak depozitář v klášteře v Plasích, tak depozitář na zámku Kynžvart, prošly náročnou stavební a památkovou obnovou. Klášter Plasy se navíc může pochlubit  novým výtahem vybudovaným v rámci právě dokončeného projektu, který bude sloužit pro transport mobiliáře a případně i pro návštěvníky prohlídkových tras kláštera, včetně návštěvníků pohybově handicapovaných. Vybudování výtahu v rámci projektu navíc umožní zpřístupnění dalších zajímavých prostor pro veřejnost v podobě dvorku mezi stavebně nedokončenou budovou barokního konventu a klášterním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který je často odborníky označován za učebnici architektury. Jen připomeňme, že kostel Nanebevzetí Panny Marie je od letošního května také přístupný veřejnosti (více). V rámci projektu Studijního depozitáře mobiliárních fondů se například v budově konventu bývalého kláštera v Plasích podařilo stavebně a památkově obnovit více jak 22 místností a zrestaurovat řadu barokních prvků.

Celkové výdaje individuálního projektu jsou 29 631 000,00 Kč, přičemž patnácti procenty na krytí výdajů projektu se podílela Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury. Z této částky představují celkové výdaje individuálního projektu na studijní depozitář mobiliárních fondů na zámku Kynžvart částku 9 425 000 Kč a na studijní depozitář v klášteře Plasy částku 20 206 000 Kč.

Studijní depozitář mobiliárních fondů Plasy bude do budoucna sloužit pro uložení původního  zařízení hradů a zámků Plzeňského kraje a dalších významných historických sbírek. Jeho další úlohou bude metodická činnost v oblasti preventivní péče o mobiliární fond. Tuto službu by do budoucna mělo pracoviště SDMF poskytovat nejen památkových objektům ve správě Národního památkového ústavu, ale také ostatním  vlastníkům movitého kulturního dědictví například církvím, obcím a soukromým vlastníkům.

Studijní depozitář mobiliárních fondů v klášteře Plasy se snaží uchovávat předměty mobiliárních fondů v co nejlepší kondici, protože se často jedná o předměty, které nejsou ve stavu umožňujícím jejich vystavení v rámci prohlídkových tras veřejnosti zpřístupněných hradů a zámků, jsou více či méně poškozené, potřebují restaurátorský zásah nebo čekají na restaurování a vyžadují tudíž zvýšenou péči. Depozitář v Plasích momentálně uchovává něco okolo 15 000 předmětů mobiliárních  předmětů všech druhových skupin od nábytku, přes zbraně, obrazy, porcelán až po papírové dokumenty. Je zde deponována celá řada zajímavých kolekcí, či sbírek. Namátkou můžeme jmenovat deskové gotické malby, původem z hradního kostela Nejsvětější Trojice v Rabí, které vyžadují stálou péči a velkou pozornost především z hlediska udržení stálé vlhkosti a teploty prostředí, v němž se nacházejí. Jistě cennou součástí mobiliárního fondu zde uloženého je také soubor historických livrejí, původem z kláštera v Kladrubech. Jedná se o velmi zachovalé ukázky dobového ošacení služebnictva rodu Windischgrätzů. Rovněž tyto předměty kladou velké nároky na způsob uložení i na uchování stálého klimatu a především čistoty prostředí, v němž jsou deponovány. Ve výčtu zajímavých kolekcí bychom mohli pokračovat například ojedinělou sbírkou českého porcelánu a skla původem ze zámku v Chudenicích či zajímavého souboru prádla ze století dvacátého.

Pracovníci Studijného depozitáře mobiliárních fondů do budoucna plánují pokračovat s dalšími etapami projektu a již nyní připravují zpřístupnění dalších prostor konventní budovy veřejnosti v podobě otevřeného depozitáře, který by měl zajímavou, netradiční a  poutavou formou představit předměty tak, jak je návštěvníci hradů a zámků nejsou zvyklí vídat.

Studijní depozitář v klášteře Plasy bude otevřen odborné veřejnosti na objednání v době badatelských hodin od 9.00 do 14.00 ve středu až pátek.

Studijní depozitář mobiliárních fondů Kynžvart byl dokončen už v roce 2009 a slavnostně otevřen 1. října 2009 za přítomnosti ministra kultury ČR, prof. Václava Riedlbaucha. Mezi více než 20 tisíci předměty tohoto nového centrálního depozitáře pro Karlovarský kraj jsou rozsáhlé kolekce několika tisíc obrazů, kreseb a volné grafiky, stovky kusů nábytku, umělecká díla, porcelán, vojenské a lovecké zbraně a numizmatická sbírka mincí a medailí. Mezi nejvzácnějšími předměty v novém depozitáři na zámku Kynžvart je také daguerrotypie (předchůdce dnešní fotografie), která byla prohlášena za národní kulturní památku. Jedná se o zátiší z roku 1839 s motivem uměleckého ateliéru a vlastnoručním věnováním autora (Louis Jacques Mandé Daguerre, 1789-1851) kancléři Metternichovi.

Studijní depozitář na zámku Kynžvart je otevřen odborné veřejnosti na objednání v době badatelských hodin od 9.00 do 14.00 ve středu až pátek.

Bližší informace podají

  • Mgr. Stanislava Brejchová, e-mail:  brejchova@plzen.npu.cz, tel.: +420 724 663 692, Studijní depozitář klášter Plasy, web
  • PhDr. Miloš Říha, e-mail: riha@kynzvart.cz, tel.:  +420 606 666 421, Studijní depozitář zámku Kynžvart, web

Fotogalerie

(JPG, autor: NPÚ ÚOP v Plzni - Radovan Kodera; po kliknutí se snímky zvětší)

     

  

       

     

Na základě podkladů S. Brejchové připravil: David Růžička, NPÚ ÚOP v Plzni, mobil: 777 25 25 86.

 

::  více o památce

Termíny