Společenský repertoir

Divadlo, Volný čas, Hudba

Společenský repertoir aneb historické plesy, dobové tancovačky sobě s živou muzikou a živými tanečníky. Více na http://blog.rond.cz/seminar.

Termíny