Veselokopecký jarmark

Volný čas

Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program, od 9 do 16 hodin.

Soubor lidových staveb Vysočina | zpřístupněné památky ve správě NPÚ

Místo konání: Veselý Kopec - Obec Vysočina, osada Veselý Kopec, okr. Chrudim

Termíny