Folková růže

Hudba

Festival folkové hudby.

III. zámecké nádvoří, hlavní koncert začíná vždy ve 20 hodin.

Bližší informace: www.casopisfolk.cz/ruze.htm

Termíny