Flétna a meč - renesanční šerm a hudba - soubor Collegium 1570 - zámek Březnice

Volný čas, Hudba

Ukázky dobového renesančního šermu a tanců v doprovodu píseckého souboru Fautores Flautae míčovna za kaplí od 16 hod.

 

Termíny