DIA DE LOS MUERTOS / Den mrtvých

Pro děti

Každoroční oslava Dne mrtvých na motivy mexického svátku ve Stromovce pro děti i jejich rodiče.
V programu čekejte divadelní představení, zdobení cukrových lebek, mexické občerstvení, hudbu a atrakce pro děti.

U starých Mexičanů nebyly život a smrt v takovém protikladu jako u nás. Život pokračoval ve smrti, a naopak smrt nebyla přirozeným ukončením života, ale jen jednou fází nekonečného koloběhu. Život, smrt i znovuzrození byly jen různými etapami vesmírného, neustále se opakujícího procesu. 
Oslavy Dne mrtvých v Mexiku spojuje přesvědčení a víra, že kvalitu vezdejšího života ovlivňuje do značné míry naše chování k „našim" mrtvým. Pojďte s námi oslavit Dušičky na mexický způsob! Oslava se uskuteční v parku Stromovka, kolem „kachního“ jezírka (nedaleko restaurace Vozovna). Akce probíhá za finančního přispění Městské části Praha 7.

Za podporu děkujeme: Nuevo Progreso Company

Termíny