ORIGINAL BOLSCHOI DON KOSAKEN

Volný čas
Koncert vynikajícího mužského sboru, který usiluje o zachování stylové interpretace ruské sakrální a světské písně.

Termíny