Sv. Silvestr na Sv. Hostýně

Volný čas
Mše svaté na Sv. Silvestr na Svatém Hostýně 31. prosince 2012 budou v časech v 7:15, 9:15 a 11:00 hodin. Ve 22:30 hodin se uskuteční modlitba růžence, ve 23:00 hodin adorace, ve 23:45 hodin děkovné Te Deum a sv. požehnání. Ve 24:00 hodin se uskuteční pontifikální mše svatá.

Termíny