14. Myslivecká svatohubertská pouť

Volný čas
V sobotu 20. října 2012 se na Sv. Hostýně uskuteční 14. Myslivecká svatohubertská pouť. V 9:15 hodin zazní hudba a signály Okresního mysliveckého spolku Přerov v 10:00 hodin vyjde průvod k obrázku sv. Huberta, v 10:15 hodin začne Svatohubertská mše svatá, kterou bude celebrovat olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Během mše zazní hudba a zpěv od Petra Vacka a Josefa Selementa, trubači Okresního mysliveckého spolku Přerov a komorní smíšený sbor Collegium vocale. Po mši svaté se uskuteční ukázky výcviku pernatých dravců skupiny Vancoš z Ostravy, hlasy naší zvěře s ukázkou vábení, prezentace Klubu autorů při ČMMJ, předvedení skladeb pro dechové nástroje a po požehnání zazní koncert duchovní hudby.V průběhu celé pouti bude možnost shlédnout výstavu fotografií, prodejní výstavu obrazů Hany Křenkové, Karla Bubílka a Václava Nasvětila, výstavu umělecké činnosti myslivců a ukázka lovecké lukostřelby LK 3D Mrlínek. Možnost zakoupení mysliveckých potřeb. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny