NÁVŠTĚVY U PANA GREENA

Volný čas
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali a navždy změní jejich život.

Termíny