KDYŽ VČELAŘIL PRADĚDEČEK

Volný čas
Výstava o včelách, včelařství, medu a perníkářství. Výstava bude zahájena v neděli 14. října ve 14:00 "Medovým odpolednem" (ukázka zdobení perníčků, hudební vystoupení, možná přijde i středověký včelař). Akce pro děti i dospělé. Pro třídy je možné objednat lektorský program.

Termíny