SLAVNOSTI PADAJÍCÍHO LISTÍ

Volný čas
Hry, opékání, výroba draků. Poplatek: 95,- Kč, informace: M. Kadlecová. V 9.00 odchod na Jamy.

Termíny