KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

Volný čas
Pokračovací cyklus pro absolventy základního kurzu. 4 x čtvrtek od 16.30, Ekocentrum Chrpa, lektorka: Bc. Hana Zuntová. Přihlášky a platby v recepci DDM do 8.10.2012, informace: www.ddmub.cz , eko@ddmub.cz, M. Kadlecová.

Termíny