Ženitba

Film, Komedie
Sovětský film z roku 1977 je druhým zpracováním satirické divadelní hry Nikolaje V. Gogola, jejíž první zvukové zpracování z roku 1936 se nedochovalo. Gogolovu drobnou anekdotickou zápletku proměněnou v přesný obraz společenských mravů, z něhož se dalo usuzovat o celkových poměrech v Rusku, oprostil Melnikov od divadelnosti zobrazením vnějšího prostředí, popisem a výrazem mravů a úzkostlivě se vyhnul jakémukoli zkarikování postav.
Termíny