Čokoládový den + Den Regionální potraviny + Farmářské trhy

V rámci programu, který bude pokračovat až do večerních hodin, plánujeme ochutnávky a prodej vítězných výrobků soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje 2012, představení jednotlivých vítězných výrobců, ukázky řemesel, divadelní představení, vystoupení hudebního souboru, vyhlášení vítěze soutěže o název nově vznikající čokoládovny, soutěž o nejlepší čokoládový výrobek, dílničky pro děti a jízdu na koních, prodej čokoládových výrobků – koktejly, bonbony, fontána aj.

Termíny