Člověk na kolejích

Film, Drama
Polský umělecký film ze železničářského prostředí. Jeho děj se odehrává v současné, a přece již minulé době. V době, kdy v Polsku i v jiných zemích kráčejících k socialismu docházelo k vážným omylům, kterým padly za oběť mnohdy i životy poctivých lidí. Jednou z těchto obětí je hrdina filmu — starý poctivý strojvůdce Ořechovský. Viděl smysl své práce v tom, aby jeho vlak jezdil přesně, a ne v tom, aby ušetřil uhlí. Pro své přesvědčení byl vyhoštěn z kolektivu, zavržen jako třídní nepřítel a předčasně pensionován. Na jeho strojvůdcovské místo se dostal jeho bývalý pomocník Zápora. A Ořechovský dobrovolně zahynul pod koly Záporovy lokomotivy, aby svou smrtí zabránil vážné železniční katastrofě. — Tak je ve filmu tragicky vyhrocen konflikt mezi lidmi, kteří usilují o totéž: o lepší a krásnější život. A přece nedostatek vzájemného pochopení vede k smrti poctivého jedince. — Síla filmu je v odvážné otevřenosti, s níž líčí tuto tragedii člověka.
Termíny