Setkání důchodců

Volný čas
Pořádá kulturně společenské sdružení obce v sále SSC.

Termíny