TÝDEN KNIHOVEN: ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!

Volný čas
REGISTRACE ZDARMA pro nové čtenáře. Celý týden je možné se přihlásit do knihovny zdarma. AMNESTIE na upomínané knihy. Využijte poslední letošní možnosti vrátit knihy bez placení poplatků z prodlení! BIBLIOTERAPIE – výstavka knih, které mohou pomoci při různých potížích. KLÍČOVÁNÍ – hledání klíče ke knihám. Pro žáky druhých tříd ZŠ. O POKLAD STRÝCA JURÁŠA – vyhlášení literární soutěže pro děti ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! – duševní potrava pro vaše zdraví. Soubor nových knih pro zdravý životní styl ve fondu knihovny.

Termíny