Orientace v…

Zahájení cyklu přednášek a besed na aktuální společenská témata. Dnes s hostem z iniciativy ProALT Vítem Bartošem z Liberce: ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty.

Termíny