Barokní podvečery

Hudba

12. cyklus koncertů staré hudby - Podzim 2012

Barokní podvečery se snaží navodit původní atmosféru hudebních setkání pražské uměnímilovné společnosti počátku 18. století a zároveň poodhalit nové souvislosti ve světovém repertoáru barokní hudby včetně prezentace dosud neuváděných děl. Tematické programy reflektují různé podoby ušlechtilé zábavy barokní společnosti i sled slavností církevního roku (advent, Vánoce, masopust, Velikonoce). Projekt je postaven na originální a objevné dramaturgii a hostování předních českých i zahraničních pěvců a instrumentalistů, které doprovází rezidenční soubor Collegium Marianum. Výsledkem badatelské činnosti je každoroční uvedení několika novodobých světových premiér. Barokní podvečery se konají v unikátních prostorách starobylé Prahy (např. Pražský hrad, Refektář kláštera dominikánů, Barokní knihovní sál, Břevnovský klášter).

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.

Termíny