XXII. Festival hudebních nástrojů lidových muzik

Volný čas
Festival prezentuje lidové nástroje různých etnik, srovnává jejich společné znaky i rozdíly, zachycuje různé fáze vývoje nástrojů a jejich uplatnění v kulturách národů. Každoročně se v programech představuje široká škála instrumentáře z různých etnografi ckých oblastí České republiky i celého světa. Festival je koncipován jako ozvěna Slováckých slavností vína a otevřených památek.

Termíny