Dívčí válka

Volný čas
Oblíbená divadelní komedie Františka Ringo Čecha pojednávající o věčném boji mezi muži a ženami v podání divadelního spolku Prácheňská scéna z Písku. Jiráskovy Staré pověsti české zná každý z nás. Ovšem ne všechno, co Jirásek napsal, musí být pravda! Tato hra je toho důkazem. Divadelní sál.

Termíny