Pouť včelařů z Kyjovska

Volný čas
Mše svatá ve farním kostele Za živé a zemřelé včelaře.

Termíny