Katedrála sv. Víta na Pražském hradě v proměnách staletí

Kurzy, vzdělání, konference

 

Katedrála na Pražském hradě patří mezi významné skvosty naší architektury. Připravili jsme pro Vás přednášku, která je  zaměřena nejen na samotný stavební vývoj katedrály sv. Víta, ale i na neobyčejně složité proměny jejího vnitřního vybavení.

S ohledem na rozsáhlost problematiky, hlavně v souvislosti s proměnami mobiliáře, se přednáška soustředí především na zlomové momenty, jako byla tzv. falcká reformace katedrály a její nové vybavení během třicetileté války. Bude ukázán také barokní stav interiéru katedrály, stejně jako další proměna zařízení katedrály v souvislosti s její novodobou dostavbou. 

V průběhu přednášky uvidíte velmi bohatou obrazovou dokumentaci.

Přednáška je vhodná pro průvodce, průvodce Prahou, pedagogy středních i základních škol, pro zájemce o historii a studenty středních a vysokých škol.
Přednáška je vedena zajímavou, poutavou a přehlednou formou.

Seminář se koná dne 1. listopadu 2012 od 17.00 do 20.00 hodin.

Termíny