PRAKTICKÁ RÉTORIKA

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
2. přednáška cyklu „Umění komunikace“ • Technika projevu: praktické rady, cvičení • Nonverbální komunikace • Využití příkladů a humoru • Workshop se cvičením
Termíny