RÉTORIKA JAKO UMĚNÍ VYJADŘOVÁNÍ

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
1. přednáška cyklu „Umění komunikace“ • Původ a smysl rétoriky • Dobrý řečník dle klasické filozofie • Kvality a nedostatky mluveného projevu • Workshop se cvičením
Termíny