UMĚNÍ PŘEŽÍT NEJDELŠÍ VÁLKU NA SVĚTĚ

Film

Dovolujeme si Vás pozvat na:  

Umění přežít nejdelší válku na světě

Veřejnou diskuzi o současné Barmě

a promítání dokumentárního filmu o sdružení Free Burma Rangers

 

 

Místo:             Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Čas:  čtvrtek 27. 9. v 19 hodin

Vstupné: 50,- Kč

 

 

Program:

V 19:00 bude v rámci projektu Máte právo vědět zahájeno promítání dokumentu Štěpánky Šimlové a Báry Stejskalové Umění přežít nejdelší válku na světě s podtitulem Zpráva z Karenského státu v Barmě.

 

Po filmu bude následovat diskuze, které se zúčastní zakladatel sdružení Free Burma Rangers Američan David Eubank, jeho manželka Karen Eubank, další ze zakladatelů Free Burma Rangers, tentokrát karenské příslušnosti, Eliya Samson a jedna z autorek dokumentu Štěpánka Šimlová. Diskuzi v anglickém jazyce bez přítomnosti překladatele povede moderátor.

 

 

Další informace podá:

Kateřina Vítková, Člověk v tísni, katerina.vitkova@clovekvtisni.cz.

 

Dokumentární film Umění přežít nejdelší válku na světě, promítaný v rámci projektu Máte právo vědět společností Člověk v tísni, zachycuje život obyvatel Karenského státu potýkajících se s krutostmi Barmské armády a zejména pak práci členů sdružení Free Burma Rangers, kteří prchajícím, v džungli se ukrývajícím a neustálými konflikty sužovaným lidem poskytují humanitární a zdravotní pomoc. Cyklus veřejných filmově debatních večerů Máte právo vědět přináší možnost dozvědět se více a hovořit a aktuálních událostech, kterým většinová média věnují jen minimální prostor.

*budeme rádi, když nejpozději do 26.9. potvrdíte účast na e-mailové adrese: katerina.vitkova@clovekvtisni.cz.

Termíny