SILVESTR 2012 V LUHAČOVICÍCH

Volný čas
Společenský dům Silvestrovským večerem provází Iva Kubelková VELKÝ SÁL 19.00 Slavnostní zahájení 19.30 – 03.00 K tanci a poslechu hraje Marathon Band Dušana Mathona 20.30 Duo Kamelie – Hana Buštíková a Dana Vlková 23.15 ABBA Chiquita Revival 00.30 Novoroční waltz VINÁRNA DOMINO 19.30 – 03.00 K tanci a poslechu hraje Jam Miros 22.30 Duo Kamelie – Hana Buštíková a Dana Vlková 00.30 Novoroční waltz KONCERTNÍ SÁL 19.30 – 03.00 K tanci a poslechu hraje Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka 00.30 Novoroční waltz GALERIE 20.30 – 00.30 Fun Casino, Facepainting LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ 00.15 Novoroční ohňostroj SILVESTROVSKÁ VEČEŘE 19.30 – 24.00 Formou rautu ve všech sálech Změna programu vyhrazena. REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK Lázně Luhačovice, a. s., kulturní oddělení, tel.: 577 682 220, 724 585 773, e-mail: kultura@lazneluhacovice.cz

Termíny