Okolo mlýnů - dálkový turistický pochod

Turistika

1. ročník obnoveného dálkového turistického pochodu

30. výročí prvního ročníku dálkového turistického pochodu Okolo 7 mlýnů, pořádaného tehdy TJ Sokol Moravany, pořádají společně Vrabčák Moravany o.  s. a Sportovní klub Moravany dálkový turistický pochod Okolo mlýnů.

Akce se bude konat v sobotu 6. října 2012 za každého počasí.

Informace k pochodu:

Start i cíl: v Moravanech na hřišti za obchodem. Start bude umožněn v čase 8:00 – 14:00 hodin, do cíle je nutno se dostavit do 18:00 hodin.

Trasy:         -        pro zdatné turisty 25 km

-        pro přírodomilce 15 km

-        nejen pro děti 9,5 km

Stravování: z vlastních zdrojů (na startu a v jednom ze stanovišť je možno využít služeb restaurací)

Startovné: základní 25,- Kč, děti do 7 let 15,- Kč, pes (s nárokem na diplom) 5,- Kč

Odměna:     -        pěkné zážitky z cesty

-        pamětní list se zajímavými razítky za každé stanoviště

Poznámky:   trasy jsou vedeny kolem říčky Bobravy po turistické značce, ale větší měrou mají svá vlastní značení

             na startu obdržíte mapku a informace k trasám

                            každý účastník jde (jede na kole) na vlastní nebezpečí

                   děti do 12 let pouze s doprovodem dospělého        

 

Podrobnosti k trasám včetně mapy naleznete na webu

www.vrabcak-moravany.eu v sekci PROJEKTY.

Další dokumenty k akci

  
Termíny