Generel zeleně města v Hradci Králové

Kurzy, vzdělání, konference

Beseda s vedoucím oddělení ochrany ŽP Magistrátu města Hradce Králové Ing. Liborem Rakem.

Termíny