Využití arteterapie a dramaterapie při zpracování vybraného tématického celku-,,Komunikace

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

 

Lektoři :

Dipl. K.T. Beata Albrich

MgA.Viktor Dočkal

Kurz je zaměřen především sebe zkušenostně . Účastníci si osvojí vybrané
metodologické postupy daných disciplín s tématickou orientací na komunikační
vlivy ve společnosti. Naučí se jak vhodně motivovat k vybrané činnosti a
souvisejícímu tématu, jak pracovat s možnou krizí a odporem v kontextu
arteterapie a artefiletiky a dramaterapie.

V rámci dramaterapie bude kladen důraz na dramaterapeutickou práci ve skupině ,
práci s tělem, prostorem, práci s rolí a situací v dramaterapii a práci s
tématem v dramaterapeutickém settingu a kontextu.

Arteterapeutický blok se pak bude věnovat především zvládnutí vybraných technik
a metod, zaměřených na práci s artefaktem, jeho reflexi aj. vycházejících z
daného tématu.

Termín: 5.-6.10.2013 (od 10:00 hod.-18:00 hod. vč.přestávek) 16 hod. výuky

Cena: 2650 Kč

Omezený počet účastníků!

(Kurz je v akreditačním řízení MŠMT)
Veškeré informace ke kurzu naleznete na webových stránkách WWW.CREATIS.CZ

Účinkují

Lektoři :

Dipl. K.T. Beata Albrich

MgA.Viktor Dočkal

Kontakty

www.creatis.cz

Termíny