Celostátní setkání animátorů seniorů 2012

Kurzy, vzdělání, konference

Program:

Čtvrtek 25. 10.

Nové Adalbertinum (Velké náměstí) – chodba přízemí

8:00 – 9:20 – registrace

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

8:50 – 9:20 – předprogram Moses (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu) inspirovaný starozákonními modlitbami

9:30 – slavnostní bohoslužba – hlavní celebrant Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., kazatel Mons. František Václav Lobkowicz OPraem.

Nové Adalbertinum – Velký sál

10:45 – 11:45 – P. Jan Rybář SJ: „Práce se seniory jako výzva pro církev v dnešní době“

11:45 – 12:00 – přestávka

12:00 – 13:00 – Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.: „Lidová zbožnost včera a dnes“

13:00 – 14:30 – oběd, přestávka          

14:30 – 15:30 – PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.: „Smíření v životě seniorů“

15:30 – 15:45 – přestávka

15:45 – 16:45 – PhDr. Josef Vaško: „Metody aktivizace seniorů“

od 16:45 – přestávka, ubytování

 

Adalbertinum (třída ČSA) – Velký sá

19:00 – benefiční koncert pro širokou veřejnost – židovský soubor Mišpacha (výtěžek bude věnován Domovu sv. Josefa na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou).

Doprovodný program koncertu:

-         ochutnávka izraelských vín

-         prezentace zájezdů do Izraele

-         slosování o ceny

 

Pátek 26. 10.

Nové Adalbertinum – Velký sál (a další sály)

8:00 – 8:45 – registrace

8:45 – 9:45 – Mons. Michael Slavík, Th.D.: „Umět odejít jako Mojžíš“

9:45 – 10:00 – přestávka

10:00 – 12:00 – tématické besedy (práce ve skupinách):

 

-         Biblické příběhy a dramatická výchova – PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

-         Bible a biblické postavičky – PhDr. Marie Klašková, Doc. Petr Chalupa, Th.D.

-         Biblické tance – společenství Lahashem Plzeň

12:00 – 12:45 – závěrečná reflexe

12:45 – 13:00 – zakončení

13:00 – oběd

Změna programu vyhrazena.

 Celostátní setkání animátorů seniorů je akce určená lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se věnují nebo chtějí věnovat pastorační práci se seniory (na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro seniory apod.).

 

Informace a přihlášky:

Biskupství královéhradecké

Diecézní centrum pro seniory

Velké nám. 35

500 01 Hradec Králové

tel.: 495 063 661

mobil: 737 215 328, 734 435 368

email: animatori@bihk.cz

web: www.animatori.cz (online přihláška, aktuality, základní informace,...)                                       skype: animatori-CR

 

Uzávěrka doručení přihlášek a plateb: 12. 10. 2012

Termíny