Cyrilometodějská tradice na Valašsku

Volný čas
Panelová výstava seznamuje návštěvníky se zajímavostmi ze života sv. Cyrila a Metoděje a postihuje také doklady cyrilometodějské tradice v našem regionu.

Termíny