DEN SENIORŮ – KULTURNÍ SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE

Volný čas
Vystoupí: CM OLiNa, děti z MŠ Družstevní Hodonín, Sexteto svazu důchodců ČR – pobočka Hodonín, DS Svatopluk, Tomáš Balák a Jana Otahálková zazpívají skladby Fanoše Mikuleckého, DH Dolinečka.

Termíny