SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2012 - Mezi Salcburkem a Vídní

Volný čas, Hudba

Po dvacáté prvé se letos rozezní (nejen) pražské sakrální prostory tóny mezinárodního festivalu duchovního umění Svatováclavské slavnosti. Festival opět zprostředkovává inspirativní setkání s uměním, které reprezentuje živé kultury Evropy i vzdálenějších oblastí - umění, které nabízí dostatek prostoru pro zamyšlení, odpočinek či meditaci.

 

KDE: Barokní refektář, Jilská, Staré Město, Praha-Praha 1 

 

Duchovní hudba bratří Haydnů a W.A.Mozarta


Složení hráčů Ensemble 18+ přesně odpovídá orchestru, který měl roku 1750 Jiří Antonín Benda u dvora v Gotě. Komorní orchestr vznikl v roce 2009 s myšlenkou aplikovat kritéria tzv. historicky poučené interpretace na soubor moderních nástrojů. Práce s historickými prameny a znalost dobových interpretačních technik je však pouze základem, nikoliv konečným cílem. Tím je živá, neotřelá prezentace hudby a překračování bariér, které by ji mohly oddělovat od posluchače. Členové ansámblu, jehož věkový průměr nepřesahuje 30 let, se stylem práce, osobním nasazením i technickou připraveností odlišují od běžné orchestrální rutiny a vytváří tak osobitý interpretační styl.

Uměleckým vedoucím a dirigentem Ensemble 18+ je čembalový virtuoz, pedagog pražské AMU Vojtěch Spurný. Již od studií patří k zapáleným obhájcům tzv, historicky poučené interpretace. Jako operní dirigent opakovaně hostoval v opeře v Götteborgu, ve Státní opeře Praha (šéf opery v sezóně 2002 – 2003). Spolupracuje s řadou českých orchestrů – Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, Jihočeská komorní filharmonie, Česká komorní filharmonie. Dlouhodobě vystupuje s Dagmar Peckovou. Velmi intenzivně se Spurný věnuje koncertní činnosti jako specialista na historické klávesové nástroje – cembalo, kladívkový klavír, ale i čtvrttónový klavír A. Háby.

 

 • Program koncertu:
 • Johann Michael Haydn (1737-1806)
  Koncert C dur pro varhany, violu a smyčce:
  Allegro moderato-Adagio-Prestissimo
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
  Moteto "Veni, fulgura, procellae":
  Allegro "Venti, fulgura, procellae"
  Recitativo "Misera, quod sum ego" 
  Andante grazioso "Gaude cor meum"
  Allegro "Alleluia"
 • přestávka
 • Joseph Haydn (1732-1809)
  Koncert F dur pro varhany, housle a smyčce:
  Allegro moderato-Largo-Presto
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
  Moteto "Exsultate, jubilate":
  Allegro "Exsultate, jubilate"
  Recitativo "Fuget amica dies"
  Andante "Tu virginum corona"
  Molto allegro "Alleluia"


Účinkují

Ensemble 18+
Vojtěch Spurný - umělecký vedoucí, varhanní pozitiv
Hana Jonášová - soprán
Adéla Štajnochrová - housle
Vanda Kněžíčková - viola

 

Termíny