Kde bydlí Kuře

Pro děti

KDE BYDLÍ KUŘE

Nadace rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, Praha 5

9. září 2012

14.00- 18.00 hod.

Zábavné odpoledne pro malé i velké na podporu veřené sbírky Pomozte dětem.

Během odpoledne děti projdou několika zastaveními, které budou inspirovány životem dětí, kterým Kuře pomáhá. Malí návštěvníci si na chvíli vyzkouší jaké to je žít s handicapem a jaké překážky jejich vrstevníci musí mnohdy překonávat (čeká na vás test z odezírání, jízda na invalidním vozíku, stroj na Braillovo písmo nebo ukázka canisterapie). Ale protože se snažíme dělat charitu s úsměvem, Kuře, které jim po celou dobu bude průvodcem, jim pomůže všechny krkolomné situace překonat.

Jako hosta představíme novou patronku Pomozte dětem zpěvačku Zoru Jandovou, která slavnostně zahájí činnost Klubu přátel Pomozte dětem a samozřejmě také zazpívá.

Na závěr proběhne velká balónková show a představení o.s. Loutky v nemocnici.

Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 5 pana MUDr. Radka Klímy.

 

Účinkují

Zora Jandová

Miluše Bittnerová

Loutky v nemocnici

Termíny