Hurá škola, pro nejmenší i největší

Volný čas
Pořádá město Kyjov ve spolupráci s Agenturou pro občany (OS Krok), Centrem sociálních služeb Kyjov, Centrem pro rodinu Kyjov a NZDM Wu-Wej. Vše se uskuteční v rámci získání neinvestiční dotace za výhru v soutěži Obec přátelská rodině roku 2011, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu se Sítí mateřských center a Asociace center pro rodinu. Od 15:00 h mohou děti, rodiče i prarodiče zhlédnout před radnicí města Kyjova (při nepřízni počasí v estrádním sále DK) představení pro děti – „R. Čanaky a M. Podhradská: Spievankovo“, od 16:00 h představení Divadelně šermířské společnosti Dračí Úsvit z Hodonína, od 16:30 h na vás čeká malování na obličej, tvořivé dílny, nafukovací skluzavka a další. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace najdete na www.mestokyjov.cz, www.pomocobcanum.kyjovsko.cz, www.cprkyjov.estranky.cz.

Termíny