Zahájení podzimních tanečních kurzů

Volný čas
Každý kurz obsahuje 10 výukových lekcí po 90 min. Výuka probíhá na DDM Kyjov v malém zrcadlovém sále.

Termíny