70. výročí zřízení internačního tábora ve Svatobořicích

Volný čas
Program na KD: v 15:00 h Pietní akt u pomníku internačního tábora; v 15:30 h Pietní koncert v kostele Navštívení Panny Marie; v 16:00 h Prohlídka ZŠ, výstava prací internovaných; v 19:00 h Výstava „Děti nepřátel říše“ na KD; v 19:30 h Kulturní program na KD: DH Svatobořáci, Mladá cimbálová muzika, Slovácký krúžek.

Termíny