NEVÍTANÍ HOSTÉ

Volný čas
Potkan, mandelinka bramborová, bolševník velkolepý, nutrie, norek, mýval a další... Na této výstavě se mohou návštěvníci na vlastní oči dobře seznámit jak se vzhledem a způsobem života, tak i s původem a historií šíření invazních druhů živočichů.

Termíny