Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky

Přeání betlémského světla. Koncert se konná v kostele sv. Vavřince.

Termíny