Mariánská pouť v České Kamenici

V sobotu 8. září se v České Kamenici uskuteční již tradiční tzv. Mariánská pouť. Jedná se o jednu z největších akcí v roce v tomto městě. Lze ji přirovnat k městským slavnostem, ale s daleko větším duchovním a církevním přesahem. V centru města Česká Kamenice je totiž jedinečná církevní i kulturní památka, která k této pouti bytostně patří – poutní kaple Narození Panny Marie vlastně: Kaple plná zázraků Je to mystické místo, které vás neznámo jak přinutí ztichnout a v pokoře se blížit alejí ke kované bráně. A co teprve uvnitř, v barokně zakřivených ambitech, které chtě nechtě upomínají na Santiniho Zelenou horu. Ocitnete se na ostrově jiného času. S hlavou odkrytou, už docela malí, vstoupíte pak dovnitř. Kaple je bohatě rokokově vyzdobená, barevnými vitrážemi sem proudí tetelivé provazce světla a odhalují sochu Panny Marie oděné v bohatý šat. Zázračná Madona kamenická. Její příběh započal na sklonku šestnáctého století, kdy si ji objednalo zdejší Růžencové bratrstvo pro kostel sv. Jakuba Staršího. Řezbář Christian Ulrich ze Žitavy odvedl skvělou práci, jen dimenze neodhadl – socha se nevešla do žádného z oltářů a musela se spokojit s oltářem provizorním, ze kterého ale madona vypadávala, a musela tak být upevněna řetězy. Později byla dokonce přemístěna z chrámové lodi do zákristie. Teprve při morové epidemii v letech 1713–14 přišel její čas. Zhoubnou nemocí se nakazil i sám děkan. Smířen se smrtí modlil se v kostele a náhle mu jasné modré světlo ukázalo na místo, kam byla uložena socha. Zároveň pocítil silné vnuknutí, nechal sochu přenést do malé dřevěné hřbitovní kaple a tam se usilovně modlil. Uzdravil se a po něm i další, kteří za madonou přišli. Z kaple se stalo poutní místo a kroniky zaznamenávají za necelé půlstoletí kolem sto třiceti zázračných uzdravení. A tak bylo rozhodnuto pozvat architekta a stavitele Octavia Broggia, který Madoně kamenické na místě skromné dřevěné stavby zbudoval důstojný stánek, který můžeme obdivovat dodnes. Člověku se odtud nechce, vlídná madona shlíží ze své výše, v ambitech a rohových kaplích líně posedává vítr, je tu klid a duše pookřeje. Kdysi tu o poutích bývaly takové davy, že bylo dokonce nutné stanovovat pořadníky, kdy která skupina poutníků smí dorazit. Dnes je tu slyšet i spadlý list. Odtudse odchází po špičkách. Opravdu důstojné rozloučení s městem plným neokázalých pokladů. Program 10:00-12:00 prezentace místních dětských souborů 12:00-12:15 průvod městem 12:15-13:00 kapela Desperados de Lucia 13:00-13:15 slavnostní zahájení pouti 13:15-13:40 vystoupení Řádu Černých rytířů 13:40-14:20 kejklířské vystoupení 14:20-14:50 katovské řemeslo Amante dela Morte 14:50-15:30 Pernštejni Loutková pohádka 15:30-16:00 kapela Desperados de Lucia 16:00-16:40 bitva skupin historického šermu 16:40-17:20 kejklířské vystoupení 17:20-18:00 Pernštejni Loutková pohádka 19:30-20:30 rockový koncert „Bambule“ 20:30-22:00 rockový koncert U2 revival 22:00-22:10 ohňostroj

Termíny